Sdílené záložky v prostředí KDE

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce pojednáva o problému uchovávání a sdílení internetových záložek, tedy možnosti přístupu k daným záložkám z různych míst. Nesoustředí se pouze na výše zmíňované moderní grafické uživatelské prostředí KDE, které patří v unixových operačních systémech mezi často používaná prostředí, ale řešení pro něj nejsou tak univerzální. Program, který v této práci rozebírám, pracuje nezávisle na instalovaném grafickém prostředí a nevyžaduje ke své činnosti instalaci množství knihoven. Veškerou práci provádí program sám. Práce také studuje jednotlivé problémy spojené s tvorbou a vývojem takového systému.
The work deals with a problem of storing and sharing internet bookmarks what means the possibility to access them from any place. it is not concerning only the modern graphic user interface KDE, which is frequently used in the UNIX type operating systems but the solutions for it are not that universal. The application which I am analyzing in the text is working independently on the installed graphical user interface and it does not require installing many libraries. All the work is maintained by the program itself. The work is also studying various problems involved with the process of creation and development of such a system.
Description
Citation
KORČÁK, J. Sdílené záložky v prostředí KDE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO