Využití nových prostředků RFID

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na technológiu RFID a jej možnosti využitia v zdravotníctve. Práca obsahuje teoretické východiská k spracovaniu témy, analýzu súčasného stavu využívania RFID v zdravotníctve v ČR a vo svete, požiadavky pre uplatnenie technológie v zdravotníctve a návrh technológie prostriedku RFID pre využívanie v zdravotníctve.
Bachelor thesis focuses on RFID technology and its potential uses in healthcare. Thesis includes theoretical basis for processing the subject, analysis of the current use of RFID in healthcare in Czech Republic and the world, the requirements for the application of technology and proposal of RFID technology instrument for usage in healthcare.
Description
Citation
ŠTĚPÁNEK, S. Využití nových prostředků RFID [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO