Vícekanálová měřicí soustava pro měření relativní intenzity světla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace vícekanálové měřící soustavy pro měření intenzity světla. V první kapitole jsou uvedeny základní světelné veličiny a jejich snímače. V následující kapitole je samotný návrh měřící soustavy. Ta byla navrhnuta na základě vstupních požadavků. Mezi hlavní požadavky patří možnost nastavit co největší rozsah výstupního napětí, linearita systému, měření stejnosměrného i střídavého signálu a detekování přebuzení signálu. Výsledkem práce je funkční měřící soustava schopná měřit 8 kanálů zároveň.
The aim of the bachelor´s thesis is design and realization of multi-channel measuring system for relative light intensity measurement. The first part of the thesis is devoted to introduction into basic light and its sensor. The next point is to design of measuring system. This system was proposed in respect of input requirements include the ability to set as high as possible level of output voltage, system linearity, DC and AC measurement and signal overload detection. The result of the thesis is fully functional measuring system, which is able to measure 8 channels simultaneously.
Description
Citation
DAMAJKA, Š. Vícekanálová měřicí soustava pro měření relativní intenzity světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO