Prvotní veřejné nabídky akcií v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá prvotní veřejnou nabídkou akcií, též známou pod anglickou zkratkou IPO, která je jedním ze způsobů financování společnosti. V úvodu této práce je teoretická část, která vysvětluje základní pojmy, fáze přípravy a celkovou realizaci IPO. Další část této bakalářské práce se zaměřuje na společnosti na českém kapitálovém trhu, které prvotní veřejnou nabídku realizovaly od roku 2010.
This thesis deals with an initial public offering, also known by the English abbreviation IPO, which is one of the company's financing ways. Basic concepts, preparation phases, and overall realization of IPO are explained in a theoretical part at the beginning of this work. The second part of the thesis focuses on companies on the Czech capital market where IPO has been realized since 2010.
Description
Citation
HOZÁK, S. Prvotní veřejné nabídky akcií v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Mihalisko Marek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. Další otázky: doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Zmiňoval jste burzu ve Varšavě. Zabýval jste se i tím, jaké faktory ovlivňují rozhodování podniku o tom, na kterou konkrétní burzu s emisí vstoupí? Na základě čeho hodnotíte likviditu burzy? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO