STRUKTURY

Abstract
Předmětem diplomové práce je cyklus obrazů. Vycházím ze studia malířského pojetí drapérie v malbě. Drapérie doprovází historii výtvarného umění téměř od samého počátku. Zajímám se o různé přístupy, ať už drapérie podporuje malbu v její narativnosti či heroičnosti, nebo se stává hlavním námětem obrazu. Mým záměrem je namalovat sérii obrazů, která bude na historické pojetí navazovat a zároveň je doplňovat.
The subject of the thesis is a series of paintings. It is based on painting concept of drapery. The history of art is accompanied by drapery almost from the beginning. I´m interested in the variety of aproaches, once the drapery supports the meaning of the painting, once it is the main object of the paintwork. My intention is to paint a series of pantings, which will follow and complement the historic aproach.
Description
Citation
RABOCHOVÁ, A. STRUKTURY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. MgA. Petr Kvíčala (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Lenka Vítková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-05-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO