Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky zpracování obrazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Uvedení do problematiky vztahující se k výukovým appletům, návrh jejich funkcionality a ovládání, následovaný vlastní implementací a odladěním. Jedná se o interaktivní podání algoritmů používaných v oblasti zpracování obrazů, konkrétně jsou applety zaměřeny na barevné modely, jejich vztahy a převody: 1/ Paletová (indexová) reprezentace obrazu,2/ Míchání barev v různých modelech, 3/ Převod barevného obrazu na šedotónový, 4/Převod šedotónového obrazu na barevný (tzv. nepravé barvy). Applety implementovány pomocí HTML a JavaScriptu tak, aby demonstrovaly příslušnou teorii a vybízely studenty k interakci.
Introduction to theory related to applets that will be used for educational purposes, creation of custom design, draft of their basic functionality and control elements, followed by own implementation and optimization. This is an interactive submission of image processing algorithms specifically, applets are focused on color models, their relationships and calculations between each other: 1 / Pallet (index) image representation, 2 / Colormixing in different models, 3 / Color image conversion to grayscale image, 4 / Conversion of a grayscale image to color image (false colors). Applets implemented using HTMLand JavaScript to demonstrate the theory and encourage students to interact.
Description
Citation
KROLOP, F. Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kolařík (člen) Ing. Jiří Pokorný (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1) Popište vztahy mezi RGB a YCbCr a vysvětlete, proč v jistých případech nejdou nastavit hodnoty Y, Cb a Cr složek do krajových hodnot. 2) Blíže zdůvodněte stav vaší bakalářské práce vzhledem k posudkům. Zůvodněte výběr tématu bakalářské práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO