Rozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V bakalárskej práci sa zaoberám návrhmi na rozvoj obchodných aktivít českej spoločnosti Faster CZ spol. s r.o., ktorá pôsobí na globálnom trhu domácej automatizácie a regulácie. Predmetom podnikania je výroba a predaj riadiacich jednotiek. Návrhy sú zamerané na opatrenia smerujúce k posilneniu marketingových činností, rozvoju značky a zlepšeniu zákazníckych vzťahov na trhu B2C. Na základe uskutočnených analýz vymedzím pozíciu podniku na trhu, definujem potenciál pre rozvoj podniku na zvolenom trhu a navrhnem konkrétne činnosti smerujúce k rozvoju obchodných aktivít.
In the Bachelor’s thesis, I deal with assessment and sugestion on expanding business aktivity of Czech Republic based company Faster CZ,spol.s r.oo, that is producing to the Home automation and Regulation global market. The scope of business is production and resale of control units. The sugestions aim on reinforcing the marketing activities, brand development and improvement of customer relationships on the B2C market. Based on the analysis, I define the position of the company on the market as well as the potential for future development in the framework of certain market and then I define specific activities pointing to improve the business activities.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, S. Rozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázka oponenta: odpovězeno dr. Dydowicz: Navrhujete zlepšení webu, co to přinese společnosti? odpovězeno doc. Sedláček: Pracujete v dané společnosti? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO