Experimentální přípravek pro testování vlivu teploty na parametry permanentních magnetů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci přípravku na měření přítažné síly permanentního magnetu v závislosti na teplotě. V úvodní části práce je představena problematika elektromotorů s permanentními magnety, vlastností permanentních magnetů a způsobů testování těchto vlastností. V následující části je rozebrán návrh a realizace samotného zařízení, jeho mechanické konstrukce, elektroniky, řízení a ovládání.
This thesis presents the design and manufacturing of an experimental device for measuring permanent magnet´s pull force and it´s dependency on temperature. The introductory part includes an introduction to permanent magnet brushless motors, properties of permanent magnets and methods for testing of said properties. Main part of the thesis focuses on the design and manufacturing of the mechanical structure, electronics, and software of the device.
Description
Citation
OURODA, J. Experimentální přípravek pro testování vlivu teploty na parametry permanentních magnetů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Brablc, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Maršík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bastl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete blíže popsat výpočtové modelování příčníku, především s ohledem na typ analýzy a tvorbu sítě? Jak probíhá přepočet signálu z tenzometrického deformačního členu na požadovanou sílu? Jaká vzorkovací frekvence byla zvolena pro vámi prováděná měření a můžete vaši volbu zdůvodnit? Můžete blíže popsat cyklus, v jakém je síla měřena? Jaké jsou ve vašem řešení nejvýznamnější zdroje nejistot měření? Jak je zajištěno přesné polohování magnetu? Jaké magnety byly testovány? Jaké byly celkové náklady potřebné pro realizaci zařízení? Jaká je závislost tuhosti součásti vyrobené 3D tiskem v závislosti na procentuální hodnotě výplně? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá - C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO