Rodinný dům s provozovnou

but.committeedoc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Ing. Veronika Mynaříková - tajemník, Ing. Pavel Vlček, Ph.D - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen,cs
but.defenceStudent Tomáš Kaman seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Rodinný dům s provozovnou~ reagoval velmi dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSobotka, Jindřichcs
dc.contributor.authorKaman, Tomášcs
dc.contributor.refereeJanda, Lukášcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:06:06Z
dc.date.available2021-11-22T23:06:06Z
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh a zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou, který je situován do obce Lesonice u Moravského krumlova. Budova je navržena jako samostatně stojící třípodlažní objekt, která má jedno podzemní, jedno nadzemní a obytné podkroví. Rodinný dům je navržen pro čtyř člennou rodinu. Součástí objektu je navržena provozovna – masérna. Přístup k domu i provozovně je navržen ze severovýchodní strany. Obytná část je z větší části orientována na jih a západ. Provozovna se nachází jihovýchodně od obytné části a jsou k ní navrženy 2 parkovací místa pro zákazníky. Konstrukční systém budovy je navržen ze systému Porotherm. Svislé zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z železobetonu. Střecha nad provozovnou je navržena jako plochá jednoplášťová nepochůzná a střecha nad obytnou částí je sedlová.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is the design and construction of project documentation for a family house with an establishment, which is situated in the village Lesonice near Moravský Krumlov. The building is designed as a detached three-storey building, which has one underground, one overground and residential attic. The family house is designed for a four-member family. A part of the building is designed - a massage room. Access to the house and the establishment is designed from the northeast side. The living area is mostly oriented to the south and west. The establishment is located southeast of the residential area and has 2 parking spaces for customers. The building construction system is designed from the Porotherm system. The vertical masonry is made of ceramic blocks Porotherm 50 T Profi. The horizontal structures are made of reinforced concrete. The roof above the shop is designed as a flat single-walled non-walking roof and the roof above the living area is saddle.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKAMAN, T. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121166cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179920
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný dům s provozovnoucs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectprovozovnacs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectjednoplášťová střechacs
dc.subjectkonstrukční systém Porothermcs
dc.subjectFamily house with an establishmenten
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectestablishmenten
dc.subjectsaddle roofen
dc.subjectsingle-shell roofen
dc.subjectconstruction system of Porothermen
dc.titleRodinný dům s provozovnoucs
dc.title.alternativeFamily house with an establishmenten
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-07-02-18:52:51cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid121166en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:06:06en
sync.item.modts2021.11.22 22:54:50en
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
746.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
16.15 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-48908.pdf
Size:
403.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-48908.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49263.pdf
Size:
85.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49263.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_121166.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_121166.html
Collections