Tvorba hudby počítačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá tvorbou hudby počítačem, konkrétně využitím neuronových sítí pro generování melodií. Nejprve stručně mapuje současné přístupy ke generování hudby a charakteristiky některých užívaných typů neuronových sítí pro tento účel. Na problém nahlíží z širšího úhlu - od získání dat, po jejich transformaci, vhodnou reprezentaci, až po trénování pomocí sítě. Následně popisuje implementaci experimentu pomocí skriptů v prostředí Matlab.
Main topic of the thesis is musical composition by means of computer, specifically usage of neural networks for melody generation. Contemporary artificial music composition approaches are briefly mapped, and some types of neural networks used are presented. Implementation of Matlab scripts, allowing melody generation is presented, and the process is illustrated on a few examples.
Description
Citation
LANC, J. Tvorba hudby počítačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO