Posouzení vybraných ukazatelů podniku pomocí analýzy časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářské práce obsahuje analýzu obchodní společnosti KÁMEN-DEKOR, s.r.o. s užitím časových řad, regresní analýzy a ekonomických ukazatelů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, ve které budeme analyzovat vybraná data. Závěrečnou část práce tvoří návrhy na zlepšení ekonomické situace v podniku.
My Bachelor work includes analysis of the business company KÁMEN-DEKOR, s.r.o. with application of the time series, regression analysis and economic indicators. Work is divided into theoretical and practical part, in which we will be conduct the analysis of the selected figures. Final part of work includes the improvement proposals of the economic situation in company.
Description
Citation
KRAUS, J. Posouzení vybraných ukazatelů podniku pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (předseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kutěj (člen) Ing. Libor Benátský (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Na otázky vedoucího a oponenta bylo zodpovězeno. doc. Kloudová: Jaká je kvantifikace nákladů v návrhové části BP? Ing. Kutěj: Jaká se očekává produkce ve vybrané firmě?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO