Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku Unipol spol. s.r.o. ve vybraných letech 2011–2015. K rozboru finanční situace daného podniku budou využity metody finanční analýzy. Dle zjištěných výsledků bude vyhodnocena celková finanční situace společnosti a také se vypracují návrhy na její zlepšení, což je nedílnou součástí této bakalářské práce.
The aim of this bachelor’s thesis is evaluation of the financial situation of the company Unipol Ltd. in selected years 2011–2015. To analyse the financial situation of the company will be used the financial analysis methods. According to observed results will be evaluated the overall financial situation of the company and proposals for its improvement which is part and parcel of this bachelor thesis will be drawn up too.
Description
Citation
POKORNÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Denisa Doupovcová (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázky vedoucího práce - nejsou otázky oponenta - odpovězeno doc. Bartoš: Jaká úskalí jsou při budování malých vodních elektráren? - odpovězeno Ing. Hanušová: Na straně 48 graf č. 1 zobrazuje zápornou hodnotu oběžních aktiv. Běžná likvidita se rovná pohotové, vysvětlete. – odpovězeno Ing. Benátský: Firma malé vodní elektrárny vyrábí nebo provozuje? Proč má tak vysokou dobu splatnosti pohledávek? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO