Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na tvorbu nového kalkulačného systému pre hlavný produkt výrobkového portfólia. Obsahuje analýzu súčasného stavu tvorby kalkulačného systému pre hlavný výrobný produkt a návrh nového spôsobu kalkulovania týchto nákladov na základe modernej metódy ABC/ABM, tak aby bol tento systém reálne použiteľný v podniku.
Bachelor thesis aims to making applicable calculation system for selected manufacturing product portfolio. Thesis includes current analysis of making calculation system for main manufacturing product and proposal of new calculation system based on modern method ABC/ABM, so that the system is useful in company.
Description
Citation
LETKOVÁ, N. Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) JUDr. Hana Vejvodová (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Klíma (člen) Ing. Lenka Prášková (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
otázky oponenta: odpovězeno Ing. Prášková: Jaké kontroly chcete snížit (otázka k prezentaci)? Takže každý výrobek je kontrolován? - odpovězeno JUDr. Vejvodová: Jaký je rozdíl mezi kalkulací společnosti a Vaším? Chápu dobře, že kalkulace nejdou po jednotlivých druzích výrobku? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO