Digitální podružné hodiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky pro řízení digitálních podružných hodin. Úvodní část práce je zaměřena na seznámení se s problematikou použití podružných hodin. Následně se práce zabývá návrhem elektroniky pro generování minutových impulsů. První částí návrhu je zajištění správné velikosti napětí a polarity impulsu. Přesné časování impulsů je zajištěno dvojicí řídicích obvodů, mikrokontroléru Atmega8 a obvodu reálného času. V poslední části práce je popsán postup realizace elektroniky provedením schématu, návrhem a výrobou plošného spoje, oživením jednotlivých částí a implementací modulu dovnitř krabičky.
The aim of this thesis is to design and implement control electronics for digital secondary clocks. The first part is focused on familiarization with the issue of the use of secondary clocks. Subsequently, the work deals with the design of electronics for generating minute pulses. The first part of the proposal is to ensure the correct voltage size and polarity of pulse. The exact timing pulses are provided by a pair of control circuits, Atmega8 microcontroller and RTC. The last part describes the procedure of realization of electronics by making schema, design and manufacture PCB, circuit revive and the implementation of the module into case.
Description
Citation
HORTVÍK, M. Digitální podružné hodiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO