Trendy ve vývoji moderní pohonné jednotky osobního automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca slúži ako prehľad súčasných trendov vo vývoji pohonných jednotiek osobných automobilov. V úvode je popis a rozdelenie spaľovacích motorov. Nasledujúce kapitoly uvádzajú súčasný vývoj zážihových a vznetových spaľovacích motorov. Záver je zameraný na pohľad do budúcna a problematiku alternatívnych pohonov.
The aim of this bachelor's thesis is to cover current trends in development of propulsive units of personal automobiles. The introduction describes combustion engines and divides them into categories. The next chapters describe current development of gasoline and diesel combustion engines. The conclusion is aimed for the perspective view into the future and the problem of alternative propulsions.
Description
Citation
KORENKO, M. Trendy ve vývoji moderní pohonné jednotky osobního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO