Výroba bočnice kladky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii postupového stříhání. Cílem je navrhnout postupový nástroj pro zadanou součást bočnice kladky z korozivzdorné oceli o tloušťce plechu 1mm. Na základě literární studie v první části projektu byla stanovena nejoptimálnější varianta výroby součásti. Postupové střihadlo využívá normalizovaných komponent a je řešeno formou obvyklého stojánku upnutého do lisu LEN 63 C (výrobce TOMA Industries s.r.o). V závěru je ekonomické zhodnocení výroby pro roční dávku 200 000 ks.
This bachelor thesis focuses on the technology of follow cutting. The purpose is to project a progressive press tool for the given component of a pulley cheek made of a stainless steel sheet with the thickness of 1 mm. The optimal variety of component production was set on the basis of the theoretical study in the first part of the project. The progressive press tool uses standardized components and it is realized by using the usual post which is fixed to the compressing machine LEN 63 C (producer TOMA Industries Ltd.). At the end of the thesis, there is an economic assessment of production of the annual batch of 200 000 pcs.
Description
Citation
HABR, S. Výroba bočnice kladky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (člen) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-25
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci a odpověděl na dotazy oponenta. Odpověděl na dotazy komise k problematice: Problematika hledáčků na střižných nástrojích. Vliv meze kluzu na vlastnosti oceli. Vliv velikosti zrn na vlastnosti ocelí. Kontrola střižníků na vzpěr. Výrobní režie. Upínání nástrojů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO