Rekonstrukce železniční tratě Vsetín - Velké Karlovice mezi km 17,000 a km 19,950 včetně návrhu technologie prací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí železničního svršku a úpravou geometrických parametrů koleje na vybraném úseku železniční tratě Vsetín – Velké Karlovice. Při návrhu je brán zřetel především na stávající objekty tratě, a to přejezdy, propustky, zastávky, mostní objekty apod. Součástí práce je také návrh obnovy odvodnění tratě a technologie prací. Veškeré úpravy jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Bachelor´s thesis deals with design of permanent way and track geometry parameters of the selected section of Vsetín – Velké Karlovice railway track. The design should be considered primarily on existing objects such as railway crossings, culverts, railway stops, bridges , etc. Thesis includes restoration of drainage and track laying technology. It should be noted, that all proposed adjustments are designed according to current regulations and legislation.
Description
Citation
KULICH, P. Rekonstrukce železniční tratě Vsetín - Velké Karlovice mezi km 17,000 a km 19,950 včetně návrhu technologie prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO