Pásový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením pásového dopravníku pro dopravu papírového odpadu pod zadaným úhlem 45°, požadovaným dopravním výkonem 100 kg/h, šířkou pásu 300 mm a délkou dopravníku 6500 mm. Práce obsahuje rešerši a funkční výpočet pásového dopravníku dle normy ČSN ISO 5048. Jsou navrženy jednotlivé parametry a konstrukční prvky spolu s pohonem a napínacím zařízením. Dále je vyhotoven pevnostní výpočet pláště a osy hnaného bubnu a zkontrolováno napínací zařízení. Práce dále obsahuje požadovanou výkresovou dokumentaci.
This bachelor thesis deals with construction design of belt conveyor for transporting waste paper by an angle of 45°, the required delivery capacity 100 kg/h, belt width of 300 mm and 6500 mm length of the conveyor. The thesis includes a search report and function calculation of belt conveyor according to ČSN ISO 5048. There are designed individual parameters and design features, together with the drive and tensioning device. It is also drawn strength calculation of the shell axis and driven drum and controlled tensioning devices. The work also includes drawing documentation.
Description
Citation
BARTOŠ, M. Pásový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO