Slídou modifikované elektroizolační laky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem obsahu slídy na elektrické vlastnosti elektroizolačních laků, konkrétněji polyesterové pryskyřice Dolphon XL 2102. Zaměřuje se na diagnostické metody a testování vlastností elektroizolačních laků. Zkoumá možný přínos mikromleté slídy k dosažení lepších elektroizolačních vlastností soustavy ve srovnání s matricí. Kompozitní materiál je tvořen polyesterovou pryskyřicí Dolphon XL 2102, která je modifikována různým hmotnostním procentem mikromleté slídy. Výsledkem práce jsou kmitočtové závislosti složek komplexní permitivity kompozitního materiálu.
This master´s thesis deals with influence of mica content on the electrical properties of electrical insulating varnishes, particularly in the polyester resin Dolphon XL 2102. It focuses on diagnostic methods and testing the properties of electroinsulating varnishes. Examines the potential benefits of micronised mica in order to achieve better electrical insulation properties of the system compared to the matrix. The composite material consists of polyester resin Dolphon XL 2102, which is modified different mass percentage of micronized mica. The results of this project are frequency dependencies of real and imaginary parts of complex permitivity of varnish component.
Description
Citation
MRKOS, P. Slídou modifikované elektroizolační laky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Diplomant seznámil komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího i oponenta. Doplňující otázky komise: Proč jste prováděl právě desetiminutové míchání vzorku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO