Metodika hodnocení informačních systémů

but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) doc. RNDr. Josef Fecenko, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen)cs
but.defenceDoktorand odpověděl na dotazy oponentů: - Jako hlavní příčiny vzniku nedostatků v oblasti informačních systémů jste identifikoval kromě jiného časté změny požadavků v oblasti IS/ICT nebo nedostatek lidských a finančních zdrojů. Ale to je zcela běžná standardní situace. Co s tím chcete dělat? - Kdybyste měl pro vámi stanovených 33 nedostatků sestavit klasický grid kde na jedné ose bude „závažnost“ nedostatku a druhé ose „četnost výskytu“, jak by takový grid dopadl? Mohl by být sestrojen i grid s jednou osou „závažnost“ nedostatku a na druhé ose „náročnost“ (finanční, organizační, personální apod.) odstranění? - Do jaké míry je „Databáze nedostatků“ Příloha č. 3 chápána jako daná a do jaké míry se počítá s její průběžnou aktualizací tak, aby mohla být chápána jako báze znalostí? Jakási „best practices“ včetně statistiky výskytu. - Aký nedostatok sa v rámci hĺbkových rozhovorov objavoval najčastejšie? - Jaká je logika vztahu cíle výzkumu a výzkumných otázek? Na základě jakých postulátů byly tyto výzkumné otázky stanoveny a jak přispívají nově stanovené metodice hodnocení IS? - Jaký je vztah mezi dimenzemi uváděnými v pilotní studii a kódováním ve výzkumné případové studii? - Jak byly vybírány podniky pro výzkumné případové studie. Jaká je validita tohoto ověřování cestou případových studií?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorNovák, Lukášcs
dc.contributor.refereeFecenko, Josefcs
dc.contributor.refereeKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.refereeMolnár, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:38Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:38Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractDizertační práce je orientovaná na oblast hodnocení informačních systémů a vymezuje hlavní nedostatky v provozu a řízení informačních systémů v návaznosti na procesy v oddělení informatiky, s částečným přesahem do ostatních částí podniku. Práce dále rozšiřuje současný pohled na hodnocení informačních systémů v podniku a v souladu s cílem práce definuje vlastní metodiku, která vymezuje konkrétní proces hodnocení a člení jeho obsah na jednotlivé dílčí celky. Navržená metodika umožňuje získat přehled o nedostatcích a možných opatřeních v oblasti provozu a řízení informačních systémů. Součástí práce je také kvalitativní ověření metodiky v malé, střední a velké společnosti pomocí případových studií.cs
dc.description.abstractThe doctoral dissertation thesis is focused on assessment of information systems and defines the main deficiencies in operation and management of information systems in relation to processes in the department of informatics with partial overlapping into the other parts of the company. The thesis further extends the current view of assessment of information systems in the company and, in accordance with the goal of the work, it defines its own methodology, which defines the specific assessment process and subdivides its contents into individual units. The proposed methodology provides an overview of the deficiencies and possible measures in operation and management of information systems. Qualitative verification of methodology in small, medium and large companies using case studies form a part of the thesis as well.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationNOVÁK, L. Metodika hodnocení informačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other107694cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83013
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémycs
dc.subjectHodnocení informačních systémůcs
dc.subjectNedostatky v oblasti provozu a řízení informačních systémůcs
dc.subjectBezpečnost informačních systémůcs
dc.subjectAudit informačních systémůcs
dc.subjectPřípadová studiecs
dc.subjectŘízení IT oddělenícs
dc.subjectInformation Systemsen
dc.subjectAssessment of Information Systemsen
dc.subjectDeficiencies in Operation and Management of Information Systemsen
dc.subjectSecurity of Information Systemsen
dc.subjectAudit of Information Systemsen
dc.subjectCase Studyen
dc.subjectIT Governanceen
dc.titleMetodika hodnocení informačních systémůcs
dc.title.alternativeInformation Systems Assessment Methodologyen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2018-04-26cs
dcterms.modified2020-04-22-11:24:02cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid107694en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:19:08en
sync.item.modts2021.11.22 22:42:40en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
977.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-stanovisko skolitele_Novak.pdf
Size:
151.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-stanovisko skolitele_Novak.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-opon. posudek doc.Fecenko.pdf
Size:
41.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-opon. posudek doc.Fecenko.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-opon. posudek prof Korab.pdf
Size:
64.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-opon. posudek prof Korab.pdf
Collections