Využití plazmového oblouku v technické praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
První část práce je věnovaná literární rešerši, ve které jsou popsány jednotlivé technologie, které využívají plazmový oblouk. Mezi tyto technologie patří řezání, žárové nanášení, povrchové tepelné zpracování a svařování, důraz je především kladen na svařování. Druhá část práce je věnována posuzování svarů vyrobených metodou TIG a PLAZMOU. U vybraných svarů jsou stanoveny množství vneseného tepla a průběhy tvrdostí v průřezu svaru. U svarů provedených PLAZMOU je navíc stanoveno procento zředění.
The first part of the thesis is devoted to research of technology which use plasma arc, as cutting, thermal spraying, surface heat treating and welding, the great emphasis is putted on the technology of welding. Second part of it is devoted to assessment of welds/joints which are made by TIG method and by PLASMA. At the welds/joints is assessed the total amount of heat input and the course of hardness in the cross section. At the welds/joints that were made by PLASMA was determined percent of dilution.
Description
Citation
BEDNÁŘ, Š. Využití plazmového oblouku v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Posluchač seznámil zkušební komisi s obsahem bakalářské práce. Zodpověděl dotazy oponenta. Dotazy zkušební komise: 1. Proč je v závěru zmíněná plazmová nitridace? 2. Jak se měří teplota plazmy? 3. Popište plátování výbuchem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO