Metody stanovení opotřebení železničního kola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření opotřebení železničních kol. Železniční kola podléhají vysokým zatížením, a proto také jejich profil trpí vysokým opotřebením. Včasné zachycení poškozeného kola může předejít fatálním nehodám vlakové soupravy, a proto je potřeba měřit opotřebení nejen periodicky v laboratoři, ale i v reálném čase při provozu vlaku. Metody měření opotřebení jsou v současné době rozděleny na 3 typy, z nichž nejrozvinutější jsou metody měření na trati a metody měření v laboratoři. Metody měření na vlakové soupravě jsou z hlediska náročnosti jejich aplikace na soupravu ve většině případů pouze ve fázi studií.
This bachelor thesis deals with the problem of measuring the wear of railway wheels. Railway wheels are subject to high loads and therefore their profile also suffers from high wear. Early exposure of a damaged wheel can prevent fatal train accidents, and hence there is a need to measure wear not only periodically in laboratory but also in during train operation. Wear measurement methods are currently divided into 3 types, the most developed of which are the on-track and laboratory measurement methods. On-train measurement methods are in most cases only at the study stage due to the difficulty of their application to the train set.
Description
Citation
ČÍŽEK, P. Metody stanovení opotřebení železničního kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Náklady na zhodnocení stavu kola - částečně zodpovězeno Které z kontaktních částí je více namáhané? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO