Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářská práce je zhodnocení finanční situace podniku Isolit-Bravo, spol. s.r.o. za období 2009-2013. Ke zhodnocení finanční situace firmy je využíváno vybraných metod finanční analýzy. Poté jsou konkrétní problémy podniku řešeny a na základě dosažených výsledků jsou uvedeny návrhy, které by mohly vést ke zlepšení.
The target of the thesis is to evaluate the financial situation of the company Isolit-Bravo, spol s.r.o.. for the period 2009-2013. To assess of the financial situation of the company is used selected methods of financial analysis. The following are the specific problems solved and on the basis of achievements are presented proposals that could lead to improvement.
Description
Citation
TEJKLOVÁ, E. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) Ing. Monika Hodinková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
otázky vedoucího práce - odpovězeno otázka oponenta práce - odpovězeno doc. Bartoš: Jaká je vybavenost dvou skladových prostor? - odpovězeno doc. Bartoš: Jaká je poptávka po využití skladových prostor v daném regionu? - odpovězeno Ing. Sághy Estélyi: Co by pro podnik mělo, dle Vašeho názoru, být stěžejní. Na který z Vašich návrhů by se měl zaměřit jako první? - odpovězeno doc. Bartoš: Máte tedy přehled, jak zastaralé zařízení v jednotlivých skladovacích prostorech je? - odpovězeno doc. Bartoš: připomínka - U ukazatelů rentability je vhodná interpretace v procentech, ne v halířovém vyjádření. doc. Brychta: Na straně 63 uvádíte zavedení sankcí v případě nesplácení. Jejích výše je 5 až 45%. Myslíte si, že jsou tyto sankce možné? - odpovězeno doc. Brychta: Víte, jaká je úroková míra u běžného úvěru? - odpovězeno doc. Brychta: Jaká je vyjednávací síla firmy vůči zákazníkům? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO