Geometrické transformace obrazu

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá akcelerací geometrických transformací obrazu s využitím GPU a architektury NVIDIA (R) CUDA TM. Časově kritické části kódu jsou přesunuty na GPU a vykonány paralelně. Jedním z výsledků je demonstrační aplikace pro porovnání výkonnosti obou architektur: CPU, a GPU v kombinaci s CPU. Pro referenční implementaci jsou použity vysoce optimalizované algoritmy z knihovny OpenCV, od firmy Intel.
This master's thesis deals with acceleration of geometrical image transforms using the GPU and NVIDIA (R) CUDA TM architecture. Time critical parts of the code are moved on the GPU and executed in parallel. One of the results is a demonstrational application for performance comparison of both architectures: the CPU, and GPU in combination with the CPU. As a reference implementation, there are used highly optimized routines from the OpenCV library, made by the Intel company.
Description
Citation
NĚMEČEK, P. Geometrické transformace obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO