Zhodnocení hospodaření vybraného města

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomickou stránku města Hranice, hodnotí, zda jsou rozpočtové prostředky využívány efektivně. Definuje obecní a některé státní orgány a vysvětluje jejich úlohu. Dále popisuje problémy, které způsobují zadluženost českých měst a obcí. V závěru práce také směřuje k návrhům pro zlepšení současné situace města Hranice. Jedná se o návrhy, které v budoucnu pomohou finanční situaci města a také zlepší životní podmínky jeho obyvatel.
Bachelor thesis is targeted on the economical situation of the town Hranice,. It evaluates if municipal funding is being used effectively. It defines municipal and some of state authorities. It is explaining problems, which are causing indepthness of Czech municipalities and cities. In conclusion this bachelor work is also targeting to create suggestions which will improve current situation of town Hranice. These suggestions should improve financial situation of the town and also it’s affluence.
Description
Citation
ŠČURKEVIČ, M. Zhodnocení hospodaření vybraného města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Z jakého odvětví je zmiňovaná průmyslová výroba? Jaký je ve Vámi vybrané dotaci podíl vlastních finančních prostředků? Bude dotační program hradit provozní náklady? Jak dlouhá je doba realizace projektu? Kdo je vlastníkem pozemků? - C Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: Jak jste dospěl k odhadu příjmů, výdajů a návrátnosti finančních prostředků projektu? - C Ing. Josef Veselý, CSc.: Máte k městu Hranice nějaký osobní vztah? Za jakých podmínek dojde k realizaci Vašich návrhů? - C doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Kdo budou hlavní uživatelé haly? Co bylo zdrojem dat pro Vámi uváděné ceny na str. 64? Je finanční situace města natolik stabilní, že je schopno postrádat částku 30 mil. Kč, kterou navrhujete vložit na termínovaný vklad na 3 roky? - C
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO