Thonetova vila Koryčany

but.committeedoc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Pavla Večeřová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Thonetova vila Koryčany~ reagovala dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVojtová, Leacs
dc.contributor.advisorKalousek, Luborcs
dc.contributor.authorVečeřová, Pavlacs
dc.contributor.refereeHrabec, Josefcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:05:21Z
dc.date.available2021-11-22T23:05:21Z
dc.description.abstractPodkladem bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma „Thonetova vila v Koryčanech“. Úkolem studie bylo nalézt nové a vhodné funkční a prostorové řešení stávajícího objektu bývalé rodinné vily továrníka Thoneta. Objekt by měl sloužit obci pro pořádání veřejných akcí, například svateb, výstav nebo veřejných promítání. Součástí objektu je menší obřadní síň, vinárna, expozice Thoneta a jeho továrny na ohýbaný nábytek. V podkrovní vestavbě jsou navrženy dvě ubytovací jednotky pro dočasné ubytování. K objektu je přistavěn kulturní dům, který není součástí projektu. V okolí vily se nachází původní park. V projektu je uvažováno nad parkovými úpravami na pozemku města. Objekt by se tak měl více otevřít veřejnosti, ukázat návštěvníkům část práce továrníka Thoneta a dalších Koryčanských rodáku a společně s parkem být co nejvíce využíván občany k odpočinku, relaxaci nebo také vzdělávání. Práce je rozdělena na listinné doklady, konstrukční studii, stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby a architektonický detail.cs
dc.description.abstractThis Bachelor’s thesis is based on an architectural study made in winter semester of the third year of bachelor study program on the topic of “Thonetova vila v Koryčanech”. The task of this study was to find out new and suitable working and spatial solution of current building of the factory owner Thonet’s family house. The building should be used for holding public events, e.g. weddings, exhibitions or public screening. Small ceremony room, wine room, exposition of Thonet and his factory for bentwood furniture are parts of the building. Two housing units for temporary living are also designed in the attic. Another part of the compound is house of culture, which is not part of this project. There is an original park in the surroundings of the family house. The project considers some park changes on the town’s land. The compound should be more open to public, show its visitors parts of the factory owner Thonet’s work and other natives of Koryčany. It should be more used by the citizens for relaxing or education together with park too. The work is divided into documents, constructional study, constructional part of the project documentation for construction and architectural detail.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationVEČEŘOVÁ, P. Thonetova vila Koryčany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121115cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176602
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectThonetcs
dc.subjectThonetova vilacs
dc.subjectKoryčanycs
dc.subjectObnovacs
dc.subjectRekonstrukcecs
dc.subjectExpozicecs
dc.subjectVinárnacs
dc.subjectUbytovánícs
dc.subjectSecesní vilacs
dc.subjectThoneten
dc.subjectThonet family houseen
dc.subjectKoryčanyen
dc.subjectRenewalen
dc.subjectReconstructionen
dc.subjectExhibitionen
dc.subjectWine Baren
dc.subjectAccommodationen
dc.subjectArt Nouveau villaen
dc.titleThonetova vila Koryčanycs
dc.title.alternativeThonet vila Korycanyen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-06-14-14:51:26cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid121115en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:05:21en
sync.item.modts2021.11.22 23:38:56en
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
97.5 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-47620.pdf
Size:
1.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-47620.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-47612.pdf
Size:
4.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-47612.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_121115.html
Size:
1.61 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_121115.html
Collections