Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika

but.committeedoc. Dr. Ing. Michal Varaus - předseda, doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. - místopředseda, Ing. Libor Veselý - tajemník, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - člen, Ing. Martin Stöhr - člen, Ing. Vladimír Musil - člen,cs
but.defenceStudent Michal Horák seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika~ reagoval uspokojivě.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVšetečka, Martincs
dc.contributor.authorHorák, Michalcs
dc.contributor.refereeMikolášek, Igorcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:05:58Z
dc.date.available2021-11-22T23:05:58Z
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá modelováním dopravního proudu ve více navržených variantách uspořádání dopravní sítě. Varianty jsou vymodelovány pomocí programu Aimsun. Data současného provozu byla získána pozorováním v terénu. Ve vytvořených modelech je simulován dopravní proud stávajících i výhledových intenzit dopravy. Na základě výstupů simulovaného provozu jsou varianty vyhodnoceny. Navržené varianty jsou porovnány a je z nich vybráno nejvhodnější uspořádání.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the modeling of traffic flow in several variants of the transport network. Variants are modeled in Aimsun. Current status data was obtained by field observation. In the created models, the traffic flow of both current and future traffic intensities is simulated. Based on the outputs of the simulated operation, the variants are assessed. The proposed variants are compared and the most suitable arrangement chosen.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationHORÁK, M. Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121029cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179824
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikrosimulacecs
dc.subjectAimsuncs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectvalidacecs
dc.subjectvýsledek simulacecs
dc.subjectMicrosimulationen
dc.subjectAimsunen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectvalidationen
dc.subjectsimulation resulten
dc.titleMikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerikacs
dc.title.alternativeMicroscopic Simulation of the junction Malá Amerikaen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-07-02-15:59:49cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid121029en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:05:58en
sync.item.modts2021.11.22 23:46:09en
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-48825.pdf
Size:
153.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-48825.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49888.pdf
Size:
135.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49888.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_121029.html
Size:
1.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_121029.html
Collections