Způsoby upínání nástrojů a obrobků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá upínáním nástrojů a obrobků ve strojírenské praxi. Přináší přehled o možnostech jejich upínání při třískovém obrábění. Pro konkrétní obráběcí operace jsou postupně představovány jednotlivé způsoby upínání a taktéž jsou blíže popsány jejich funkční principy. V práci je obsažen i praktický rozbor pořízený ve firemním prostředí. Jeho cílem bylo zjistit reálné použití upínání nástrojů a obrobků v praxi. V závěru jsou doplněny ukázky typických upínacích prostředků z katalogových listů různých společností.
This bachelor's thesis deals with a clamping of machine tools and workpieces in an engineering practice. It provides an overview of the possibilities of their clamping during machining. The individual ways of the clamping for specific machining operations are there presented sequentially and also their functional principles are described in detail. In the thesis is contained also a practical analysis acquired in a business environment. Its aim was to find out the real use of the clamping of machine tools and workpieces in practice. In the conclusion are added examples of typical clamping devices from catalogue sheets of various companies.
Description
Citation
KAMENICKÁ, P. Způsoby upínání nástrojů a obrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Je možné vyjádřit upínací sílu ve výrobním procesu? Jak je možné tuto sílu stanovit? Jak je možné stanovit krouticí moment? Pokud při obrábění dojde ke vzniku chvění? Jaké existují metody zamezení vzniku chvění? Jaký trn bude přesnější z hlediska upnutí? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO