Analýza aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu výběru účetního softwaru pro společnost Student-living Holding, s.r.o. V součinnosti s literárními prameny je zkoumána nabídka účetních softwarů na českém trhu a volba kritérií pro výběr vhodného softwaru. Praktická část se věnuje analýze softwaru Money S4 a jeho srovnání s předchozím způsobem vedení účetnictví ve vybrané společnosti. Závěr obsahuje konkrétní návrhy a doporučení pro tuto společnost.
The bachelor thesis focuses on analyzing the selection of accounting software for the company Student-living Holding, s.r.o. In conjunction with the literary sources, the offer of accounting software on the Czech market and the selection of criteria for selection of suitable software are examined. The practical part deals with the analysis of Money S4 software and its comparison with the previous way of accounting in the selected company. The conclusion contains specific suggestions and recommendations for this business.
Description
Citation
KOVÁŘÍČKOVÁ, J. Analýza aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Irein (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázky vedouciho- odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doktorka Beranová - Jaké oprávnění je potřebné mít k provozování činnosti vedení účetnictví? Ing. Zábojová - Kdo nese odpovědnost za vedení účetníctvi 3. osobám touto společností ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO