Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu bezpečnosti práce, s následnou analýzou rizik pracoviště. Specifikuje, význam bezpečnosti práce a přináší teoretická východiska pro danou oblast. Obsahuje analýzu rizik a z nich plynoucí následná opatření nutná k minimalizaci nalezených rizik.
This bachelor‘s thesis focuses on the analysis of the current state of safe and healthy ocupation with subsequent risk analysis for each work stations. Specifies the importance of safe and healthy ocupation and generating theoretical background for the area. It includes risk analysis and the resulting of corrective actions necessary to minimize the total risk.
Description
Citation
VLADÍKOVÁ, N. Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Neuwirth: Kde ve vaší práci mohu nalézt sestavení nového uspořádání pracovních podmínek úseku? – odpovězeno. Jaké jsou podmínky realizace a přínosy vašich návrhů? - částečně odpovězeno doc. Sedlák: O jakou firmu se jedná? Bude firma akceptovat vaše návrhy? Jaké jsou náklady navrhovaného řešení? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO