Realizace zakázky ve strojírenské firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na realizaci zakázky ve vybrané strojírenské společnosti a na vyhodnocení úspěšnosti samotné realizace. Zakázka je řešena od samotného přijetí požadavku od zákazníka, po expedici výrobku zákazníkovi a následné zpětné vazby.
The bachelor thesis focuses on the realization of the contract in a selected engineering company and on the evaluation of the success of the actual realization. The order is dealt with from the customer's receipt of the request, after the product has been dispatched to the customer and subsequent feedback.
Description
Citation
HERMANNOVÁ, P. Realizace zakázky ve strojírenské firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. - problematika vyhrubování formy. Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. - v čem konkrétně spočívají návrhy bakalářské práce? odpovězeno s výhradami Doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - jaký je vztah studentky k podniku a míra angažovanosti v rámci spolupráce na bakalářské práce s podnikem. Způsob definování stanovených cílů a jejich naplnění. odpovězeno s výhradami Ing. Petr Novák, Ph.D. - Jaký je v současné době informační systém v podniku? odpovězeno s výhradami Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. - Jak konkrétně jste se podílela na realizaci zakázky. odpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO