Návrh síťové infrastruktury pro společnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury v nově plánované budově pro softwarovou společnost ARTIN, spol. s r.o. Práce vychází z požadavků investora a poskytnuté architektonicko-urbanistické studie. První část se zabývá představením společnosti, nového sídla, nové budovy a také specifikaci požadavků investora. V další části jsou definována teoretická východiska práce. Poslední část obsahuje již samotný návrh síťové infrastruktury. Součástí práce je také analýza nákladů navrhovaného řešení a technická dokumentace.
This bachelor thesis deals with design of the network infrastructure in the newly planned building for the software company ARTIN, spol. s r.o. The thesis is based on the investor’s requirements and the provided architectural and urban studies. The first part deals with the company's presentation, the new headquarters and the new building with the investor's requirements included. The next part defines theoretical starting points of the thesis. The last part includes the final network infrastructure design itself. The thesis includes an analysis of the costs of the proposed solution and technical documentation.
Description
Citation
VYHŇÁK, P. Návrh síťové infrastruktury pro společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Veber, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Fedorová: Jaké je hodnocení vašeho návrhu investorem? - zodpovězeno Ing. Sedlák: Provozuje firma jednotnou organizaci sítě? Nepodhodnotil jste rizika spojená se zapojením? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO