Výukový program pro demonstraci principu barev a barevných modelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá principy využívanými v souvislosti s barevnými paletami a redukcí barevného prostoru obrazových dat v počítačové grafice. Zvláštní důraz byl kladen na jejich vysvětlení pro výukové účely. Má za cíl pomoci i člověku neznalému těchto algoritmů osvětlit jejich principy a použití. Program za tímto účelem napsaný v jazyce Java slouží jako demonstrační prostředek ke splnění těchto cílů.
This thesis describes the principles used when working with color palettes and with the reduction of color space of images in computer graphics. Special attention has been paid to their explanation for educational purposes. It should help even a user not familiar with these algorithms better understand their principles and application. A computer program written in the Java language has been designed to demonstrate and fulfill these goals.
Description
Citation
ŠTĚPÁN, P. Výukový program pro demonstraci principu barev a barevných modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO