Posouzení návratnosti instalace solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zvyšování životní úrovně obyvatelstva, automatizace a mechanizace výroby i růst průmyslu s sebou nesou vyšší potřebu energie. Současně dochází k jejímu kontinuálnímu zdražování, a proto je stále výhodnější využívat energii obnovitelných zdrojů, zejména slunečního záření. Tato práce obsahuje základní informace o využitelnosti slunečního záření, solárních kolektorech a způsobech jejich zapojení do vytápěcích soustav. Zejména se však zabývá zhodnocením návratnosti instalace solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě. Jsou v ní provedeny výpočty potřeby tepla na vytápění, ohřev teplé vody a energetických zisků ze solárních kolektorů. Zhodnocení návratnosti je demonstrováno na konkrétním příkladu.
Increasing of standard of living, automation and mechanization of production and industrial growth lead into energy need growth. At the same time the energy prices continuously rise and it is still more preferable to use renewable energy, particularly solar radiation. This thesis contains basic information about usefulness of solar radiation, solar collectors and ways of their integration into heating systems. Particularly, it deals with the assessment of returnability of solar collectors instalation in the low energy family house. It contains calculations of necessary heat for heating, hot water heating and energy gains from solar collectors. Returnability assessment is demonstrated on concrete example.
Description
Citation
HRBATA, J. Posouzení návratnosti instalace solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Jaké jsou náklady na vytápění? Z čeho je tato hodnota vypočtená? Dá se solární energie přeměnit na jinou formu než pouze na ohřev vody?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO