Analýza technologie výroby tvarových ploch frézováním.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci je uvedeno základní rozdělení metod a způsobů výroby tvarových ploch frézováním a jejich následný rozbor. Dále jsou uvedeny základní stroje a nástroje používané při frézování tvarových ploch. Poznatky o jednotlivých metodách jsou porovnány a doporučeny k využití v praxi.
This thesis contains the basic dividing of methods and ways of milling of shaped surfaces and subsequent analysis. In the following are contained the basic machinery and tools used in milling of shaped surfaces. Knowledge of the various methods are compared and recommended for use in practice.
Description
Citation
DOLEŽEL, O. Analýza technologie výroby tvarových ploch frézováním. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Ildikó Csölle Putzová, MBA, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Křivka hřbetu podsoustružených nástrojů, na čem se vyrábí? Způsoby programování CNC strojů. Z čeho se tvarové frézy vyrábějí? Jejich tepelné zpracování.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO