Výzkum algoritmů pro zpřesnění výpočtu srážek na základě křížení mikrovlnných spojů

but.committeedoc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Ilgner (člen) Ing. Ján Sláčik (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1. Proč byly algoritmy porovnány pouze z pohledu rychlosti? Existuje i jiná forma porovnání např. % chyba vuči skutečným datům? Bylo by možné např. porovnat algoritmy bez křížení a s křížením tak, že by se vytvořila matice bodů a výsledné hodnoty se porovnaly vůči reálným datům? 2. V praktické části práce jsou porovnávany algoritmy bez křižení a s křížením. Jejich porovnání spočívá v měření času potřebném pro výpočet definovaného segmentu dat. Kolik bylo pro každý měřený bod provodeno měření? Jaký tam byl statistický rozptyl?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBubniak, Milancs
dc.contributor.authorVomočil, Radekcs
dc.contributor.refereeMikulášek, Michalcs
dc.date.accessioned2023-09-06T06:53:25Z
dc.date.available2023-09-06T06:53:25Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractPřesný výpočet srážek je je i v moderní době oblastí obsahující řadu výzev. Ačkoli se může zdát, že součané technologie pro srážkový odhad jsou dostatečně přesné, v posledních letech se objevují možnosti, jak srážkový odhad dále doplnit a upřesnit, prostřednictvím tzv. oportunistických metod. Tato práce se zabývá vytvořením nového algoritmu pro rozložení srážkové intenzity v rámci měření srážek prostřednictvím sítě mikrovlnných spojů. Teoretická část práce se zabývá možnými způsoby, podle čeho lze algoritmus vytvořit a jakými způsoby lze přistupovat k výpočtu srážek. Praktická část se nejdříve zabývá vytvořením algoritmu pro lineární rozložení srážkové intenzity ve 2D prostoru podél trasy mikrovlnného spoje, na základě vstupního parametru délky intervalu. Následuje vytvoření a implementace algoritmu pro rozložení srážkové intenzity na základě křížení mikrovlnných spojů.cs
dc.description.abstractEven in modern times, the exact rainfall calculation is an area containing a number of challenges. Although it may seem that the combined technologies for rainfall estimation are sufficiently accurate, in recent years there have been opportunities to further complement and refine the rainfall estimation through so-called opportunistic methods. This work deals with the creation of a new algorithm for the distribution of rainfall intensity within the framework of rainfall measurement through a network of microwave links. The theoretical part of the work deals with the possible ways in which the algorithm can be created and in what ways the calculation of rainfall can be approached. The practical part first deals with the creation of an algorithm for the linear distribution of rainfall intensity in 2D space along the route of the microwave link, based on the input parameter of the interval length. This is followed by the creation and implementation of an algorithm for the distribution of rainfall intensity based on the crossing of microwave links.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationVOMOČIL, R. Výzkum algoritmů pro zpřesnění výpočtu srážek na základě křížení mikrovlnných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.cs
dc.identifier.other153906cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/214033
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmikrovlnný spojcs
dc.subjectvýpočet srážekcs
dc.subjectinterpolační metodycs
dc.subjectvážené inverzní vzdálenostics
dc.subjectkrigingcs
dc.subjectkříženícs
dc.subjectTelcoraincs
dc.subjectmicrowave linken
dc.subjectrainfall calculationen
dc.subjectinterpolation methodsen
dc.subjectinverse distance weightingen
dc.subjectkrigingen
dc.subjectintersectionsen
dc.subjectTelcorainen
dc.titleVýzkum algoritmů pro zpřesnění výpočtu srážek na základě křížení mikrovlnných spojůcs
dc.title.alternativeResearch of Algorithms for Improvement of Rainfall Calculation Based on Crossing of Microwave Linksen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2023-09-05cs
dcterms.modified2023-09-05-12:42:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid153906en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.09.06 08:53:25en
sync.item.modts2023.09.06 08:12:40en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
28.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
102.25 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_153906.html
Size:
6.51 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_153906.html
Collections