Vyhodnocení vlastností tlakové vlny v lidském těle při různých excitacích.

but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Chmelař položil otázku: proč byl měřen tlak krve pomocí Peňázovy metody. Byly přepočítávány hodnoty tlaku z periferie na tlak v paži a jak. Jaká je reprodukovatelnost měření? Proč bylo měřeno EKG pacienta a proč 12-ti svodové - co bylo z tohoto záznamu vyhodnocováno? Doc. Kolář položil otázku: jak určit délku klidového stavu u různých jedinců, aby měření byly pacientsky srovnatelné? Mgr. Raudenská položila otázku: byla uvažována tělesná výška pacienta při analýze? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVondra, Vlastimilsk
dc.contributor.authorMatejková, Magdalénask
dc.contributor.refereeHalámek, Josefsk
dc.date.accessioned2018-10-21T17:00:45Z
dc.date.available2018-10-21T17:00:45Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou měření rychlosti šíření pulzní vlny v lidském těle pomocí metody vícekanálové celotělové bioimpedance, která byla vyvinuta na ÚPT AV ČR,v.v.i. Hodnocení rychlosti šíření pulzní vlny může poskytnout důležité informace o stavu poddajnosti vyšetřovaných cév, což je jedním ze základních parametrů vypovídajícím o jejich fyziologickém stavu. Vyšetřování stavu cévního řečiště je v rámci včasné diagnostiky velmi důležité, protože jeho patologické stavy jsou hlavním přispěvatelem ke vzniku kardiovaskulárních chorob a následné úmrtnosti. Práce se věnuje teoretickému rozboru problematiky, následně jsou rozebrány dosud dostupné metody hodnocení stavu cévního řečiště využívající měření rychlosti šíření pulzní vlny a hlavní část práce tvoří problematika měření pomocí vícekanálové celotělové bioimpedance. V rámci této práce byl navrhnut a naprogramován protokol, který sumarizuje a vizualizuje získané informace a v současnosti slouží jako výstup z experimentálního měření pomocí této metody. Datový soubor pro statistické zpracování pozůstává z hodnot rychlostí šíření pulzní vlny u 35 zdravých dobrovolníků a následně jsou vyhodnoceny vlastnosti pulzní vlny při různých excitacích.sk
dc.description.abstractThe thesis is concerned with the analysis of measuring pulse wave velocity in human body with the aid of whole-body multichannel bioimpedance which was developed at ISI AS CR, v.v.i.. The evaluation of pulse wave velocity can provide us with important information about the state of vessel compliance which is one of the basic parameters informing on their physiological state. The examination of the state of vascular system is a very important part of early diagnostics because its pathological states are the main contributor to the rise of cardiovascular diseases and disease mortality. The thesis is concerned with the theoretical analysis together with the available methods of valuation of the state of vascular system that use measuring of pulse wave velocity. The main part of the thesis deals with the analysis of the whole-body multichannel bioimpedance measurement. The proposed and programmed protocol that summarizes and visualizes all obtained information is a part of this thesis. This is currently used as an output of the experimental measurement by this method. Data file for statistical processing contains the values of the pulse wave velocity of 35 healthy volunteers and subsequently the properties of pulse wave are assessed at various excitations.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMATEJKOVÁ, M. Vyhodnocení vlastností tlakové vlny v lidském těle při různých excitacích. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65490cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26234
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBioimpedancesk
dc.subjectcelotělová vícekanálová bioimpedancesk
dc.subjectpulzní vlnask
dc.subjectrychlost šíření pulzní vlnysk
dc.subjecthemodynamikask
dc.subjectBioimpedanceen
dc.subjectwhole-body multichannel bioimpedanceen
dc.subjectpulse waveen
dc.subjectpulse wave velocityen
dc.subjecthaemodynamicsen
dc.titleVyhodnocení vlastností tlakové vlny v lidském těle při různých excitacích.sk
dc.title.alternativeProperties of pulse wave velocity in human body during various excitationsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2021-02-10-10:16:26cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid65490en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:06:50en
sync.item.modts2021.11.10 12:26:50en
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
8.81 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-pos_Matejkova_vedouci.pdf
Size:
556.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-pos_Matejkova_vedouci.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Matejkova_Oponent.pdf
Size:
578.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Matejkova_Oponent.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_65490.html
Size:
1.87 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_65490.html
Collections