Beztvarost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Hlavní část mé diplomové práce tvoří několik obrazů většího formátu. Jde o olejomalby, které zobrazují hybridní spojení dvou těl; lidského a těla houby. IKoncepčně obrazy odrážejí úvahy o křížení, míšení a hybridizaci bytostí různých ontologických povah. Akt zobrazení hybridního těla vyvolává otázky týkající se rétorického přirovnání těla modelů. Medium malby mi jako autorce, která se již v minulosti zabývala tělesností a tématem hranic vlastního těla, nabízí bezprostřednost. Centrální myšlenkou diplomové práce je, že hybridnost, existence “na půl cestě”, tím pádem i beztvarost, což je i název mé práce, není negativní, nýbrž pozitivní vlastnost. Jenomže současný svět tradičně není takovému pohledu nakloněn, naopak, všechno má existovat ve svých pevně danných kategoriích, jinak je to jen stěží bráno v potaz. Při prezentaci díla se neomezuji jenom na samotné malby, ale usiluji i o instalační řešení, ve kterém je zakomponován audio doprovod, ktery seznamuje diváka s problematikou hybridu a beztvarosti. Oba typy obrazu, které tvoří výslednou instalaci, malé formáty na dřeve i velké plátna, přiznávají a tématizují svou ilustrativní povahu a takřka se hrají na schovávanou s vysvětlujícím audiem v instalaci. Textová dokumentace diplomové práce je strukturována následovně: etymologická logika použitých slov (důvod, proč je pojem “beztvarý” nejvhodnějším slovem pro popis ambicí mé umělecké práce), dále filozofické implikace, které takové slovo vyjadřuje, a konečně vazba mezi mým dílem a vědeckými kontexty, ke kterým se jako autorka díla odkazuji. Text je psán v angličtině kvůli zjednodušení překladu mnoha slov, jako jsou rozdíly mezi výrazy “shapelessness” a “formlessness” které se do češtiny překládaji oba jako beztvarost, a slova jako je “blandness,” které se překládá zjednodušeně jako “mdlost”.
The main body of my diploma work is composed of several paintings of large formats. These paintings depict the fusion, invasion, and profound alteration of two bodies being mixed into one. The paintings contain chunks of interwoven bodies of fleshy caucasian tones, that of my own body and that of oyster mushrooms. These formats are not placed in rigid confines. Along with the large paintings, there are two small formats on wood that resemble morphed organs between the two main models. These two small formats on wood play a fixed role in contrast to the loose canvases. These illustrative works of art play hide and seek with an explanatory audio for whoever roams too long in the installation. The documentation of the thesis text focuses on the partial historical reevaluation of humanity's notions of hybridity in a scientific and cultural sense. The text is structured to define the etymological logic of the keywords used to characterize the project, the philosophical implications these words convey, and to follow the links that tie my project to scientific concepts that are creatively misused in contemporary artistic practice even among other artists. To sum up, the text is structured in such a way as to define the reason why shapelessness is the best word to describe the ambitions of my artwork.
Description
Citation
CONDE, T. Beztvarost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Patricie Fexová, Ph.D. (předseda) MgA. Veronika Vlková (člen) doc. MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová (člen) doc. PhDr. Vadimír Skrepl (člen) Jiří Ptáček (člen) MgA. Vladimír Houdek (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba je na přání studentky zahájena přečtením posudků vedoucí a oponentky. Po zodpovědění otázek z posudků (pokračování v tématu, emancipace skrze malbu) je zahájena rozprava. Diskutovány jsou surrealistické konotace a jejich relevance, charakter vztahu k problematikám queer teorií a ekofeminismu. P. Kvíčala se v diskuzi pozastavuje nad srozumitelností projevu studentky a ptá se dále na charakter instalace maleb (volná plátna), na což studentka reaguje tím, že chtěla docílit pocitu absence tíhy či gravitace. Dále jsou diskutována konkrétní formální rozhodnutí či množství maleb v sérii. V rozpravě zaznívají o pochyby ohledně toho, zda je v pořádku, aby tolik pozornosti bylo upínáno na samotný projev studentky během obhajoby.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO