Biologická využitelnost hořčíku a zinku z doplňků stravy

but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Dzik: Je správné označit výrobky s největší odchylkou jako nejlepší? Kozáková: Výsledné hmotnosti jsou uváděné pro obsah v tabletě? Vala: Kde se obal má v těle rozpustit?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a chemické technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDiviš, Pavelcs
dc.contributor.authorLindovský, Patrikcs
dc.contributor.refereeKřikala, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-22T06:56:12Z
dc.date.available2022-06-22T06:56:12Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou doplňků stravy obsahující hořčík a zinek. V rámci analýzy byl zkoumán obsah aktivní látky a rozpustnost v simulované žaludeční šťávě. Metoda použita k analýze obsahu aktivní látky byla optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Tato metoda byla také použita při stanovení míry rozpustnosti aktivní látky. Bylo zkoumáno celkově třináct různých vzorků doplňků stravy, kdy všechny obsahovaly jako aktivní látku hořčík a čtyři z těchto vzorků navíc obsahovaly zinek. Všechny vzorky obsahovaly deklarované množství hořčíku. Množství zinku v doplňcích stravy bylo v souladu s obsahem uváděným na obalu. V některých vzorcích bylo stanoveno množství zinku nižší, avšak odchylka od deklarovaného množství nepřesahovala 14 %. Při testech rozpustnosti bylo zjištěno, že některé přípravky neobsahují vhodný typ obalu chránící aktivní látku, což může mít za příčinu zhoršení biologické využitelnosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the analysis of dietary supplements containing magnesium and zinc. The analysis examined the content of active substance and solubility in simulated gastric acid. The method used to analyze the active substance content was inductively coupled plasma optical emission spectrometry. This method was also used to determine the degree of solubility of the active substances. A total of thirteen different samples of dietary supplements were examined, all of which contained magnesium as the active ingredient and four of these samples additionally contained zinc. All samples contained the declared amount of magnesium. The zinc amount in food supplements was in accordance with the content stated on the label. In some samples the amount of zinc was determined to be lower, but the deviation from the declared amount did not exceed 14 %. Solubility tests have shown that some products do not contain a suitable type of coating to protect the active substance, which may cause a deterioration in bioavailability.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationLINDOVSKÝ, P. Biologická využitelnost hořčíku a zinku z doplňků stravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139278cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207521
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDoplněk stravycs
dc.subjecthořčíkcs
dc.subjectzinekcs
dc.subjectbiologická využitelnostcs
dc.subjectDietary supplementen
dc.subjectmagnesiumen
dc.subjectzincen
dc.subjectbioavailabilityen
dc.titleBiologická využitelnost hořčíku a zinku z doplňků stravycs
dc.title.alternativeBioavailability of magnesium and zinc from food supplementsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-23-10:58:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid139278en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:54:53en
sync.item.modts2022.06.24 08:15:35en
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
746.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139278.html
Size:
9.16 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139278.html
Collections