Dopravníkový systém pro třídění mincí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je zdokumentovať súčasné zoradenie výrobnej linky na triedenie minci a zároveň navrhnúť nový stav, ktorý bude šetriť priestor v miestnosti. Vytvorený nový stav následne zdokumentovať a vytvoriť 3D model spomínaného stavu. Do dokumentácie nového stavu zahrnúť stanovené podmienky a nové parametre podľa potreby stanovené Českou národnou bankou. Následne vytvoriť podklady zadávacieho konania nových zariadení pri zachovaní technologickej nadväznosti.
The goal of this thesis is to document the current state of a coin sorting line and to propose improvements, which would save floorspace. The proposed new arrangement is to be documented and a 3D model of it is to be created. The documentation of the new arrangement encompasses set conditions and new requirements as given by the Czech National Bank. Finally, a draft request for tender for new equipment is to be created, while keeping technological continuity in mind.
Description
Citation
ŽONDA, P. Dopravníkový systém pro třídění mincí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO