Výpočet původního deskového mostu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá únosností prostě uložených deskových mostů. Hlavním obsahem je srovnání rozdílů únosností počítaných dle ČSN, platných mezi lety 1915 a 1935, s výpočtem únosností dle ČSN EN, které platí v současné době. Další část se zabývá mezním stavem použitelnosti.
Bachelor´s thesis is concrended with resistance simple bearing slab bridges. The main focuse is comparison diferents in resistance calculated according to ČSN valid between 1915 and 1935 compare with calculate resistance according to ČSN EN which is valid now. Next part is concrended serviceability limit state.
Description
Citation
LULIAK, O. Výpočet původního deskového mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO