Podnikatelský plán pro založení malého podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývajícího se agroturistikou. Podnikatelský záměr bude následně aplikován na konkrétním případě, a to v jezdeckém areálu Hradisko v Rožnově pod Radhoštěm. V první části práce jsou objasněny základní teoretické pojmy z oblasti podnikání, podnikatelského plánu a agroturistiky. Praktickou část tvoří analýza současného stavu objektu a návrh podnikatelského plánu, včetně detailního rozboru finančního plánu.
This bachelor’s thesis deals with a proposal of a business plan for establishing a small agriculture company. The business plan will be applied to Hradisko riding centre in Rožnov pod Radhoštěm. The first part of the thesis explains basic theoretic terms from the sphere of business, business plan and agriculture. The practical part contains analysis of the recent status of the object and a proposal of a business plan, including a detailed financial plan.
Description
Citation
PELCOVÁ, V. Podnikatelský plán pro založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Klíma (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) JUDr. Ilona Rašovská (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO