Výroba a vlastnosti vysokolegovaných chromových ocelí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou vlastností, výrobou, rozdělení a následné využití vysokolegovaných chromových ocelí. Jedna z větších částí bakalářské práce je věnována korozi, protože mezi důležité vlastnosti vysokolegovaných chromových ocelí je korozivzdornost. Poslední část práce se věnuje výrobě vysokolegovaných ocelí a zařízením pro výrobu těchto ocelí.
The bachelor thesis deals with the issue of properties, production, distribution, and use of high-alloyed chromium steels. One of the main part of the thesis is devoted to corrosion because corrosion resistence is important properties of high-alloyed chromium steel. The last part deals with high-alloy steels production and equipment for steel production.
Description
Citation
INVALD, D. Výroba a vlastnosti vysokolegovaných chromových ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO