Studie nákupní funkce v obchodní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce vyhodnotila ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP s.r.o. a navrhla cesty zkvalitnění obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýzy společnosti byly předloženy návrhy změn v oblasti zkvalitnění služeb a prodeje.
Bachelor thesis will assess the economic situation of the IRD GROUP s.r.o. and improve business functions, focusing on the purchasing function, suppliers and business standards. After analyzing the company's proposals were changes in the improvement of services and sales.
Description
Citation
DENEV, A. Studie nákupní funkce v obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-02-06
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: Ing. Herálecký - Formální stránka práce, Kalkulované nákalady na projekt, nárvhová část - obecné návrhy - částečně odpovězeno Otázka: Ing. Mráček - Propagace společnosti - webová prezentace - částečně odpovězeno Otázka: doc. Dvořák - Záruka kvality zboží od zahraničních dodavatelů - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO