Městské lázně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Řešené území se nachází v části Starého Brna mezi hotelem Voroněž a řekou Svratkou. Území protíná železniční vlečka výstaviště, která výrazně ovlivňuje půdorysnou koncepci mého návrhu na jihozápadní straně. Hmota lázní reaguje na uliční čáry Rybářské a Poříčí a formálně zakončuje frontu bloků v těchto ulicích.
Treated area is situated in a part of Stare Brno (between the Voronez hotel and Svratka river). The area is intersected by the delivery tracks (leading to the fair area). This tracks markedly influence the concept of the groundplan design of the project (especially in the southwest part). The volume of the baths respect the streetline of Rybarska street and Porici street and formally finishes the block row of these streets.
Description
Citation
ŠKŮREK, J. Městské lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc.Ing.arch. Zdeněk Jiran (předseda) Ing. arch. Zdeněk Hirnšál (člen) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen) Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Student prezentoval svůj projekt a reagoval na připomínky a náměty oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO