Návrh na řešení optimalizace daně z příjmů právnických osob pomocí odpisů, tvorby rezerv a opravných položek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Daňová optimalizace je způsob, jak snížit daňovou povinnost, aniž by byl porušen zákon. Legislativa České republiky umožňuje několik způsobů, kterými lze upravit, resp. snížit základ daně. Cílem této bakalářské práce je navrhnout nejlepší způsob řešení výpočtu daňové povinnosti tak, aby odvod daně byl co nejnižší. V bakalářské práci se pro tento účel budou využívat tři možnosti, jak optimalizovat daňovou povinnost, a to: úpravy odpisování majetku, tvorba rezerv a jejich rozpouštění a využívání opravných položek k pohledávkám. Způsobů, jak snížit daňovou povinnost je samozřejmě více a každý podnik si vybere takový, který je pro něj nejvhodnější.
Tax optimization is a way to reduce the tax liability, without the law was violated. Legislation of the Czech Republic provides several ways in which you can edit, respectively. reduce the tax base. The aim of this work is to propose the best solution calculating tax obligations to pay the tax as low as possible. The work for this purpose will be the three ways to optimize your tax liability, namely: different methods of depreciation, creation of reserves and their dissolution and utilization of adjusments. Ways to reduce the tax liability is, of course, more and each company chooses the one that is most suitable for them.
Description
Citation
BLÁHOVÁ, Š. Návrh na řešení optimalizace daně z příjmů právnických osob pomocí odpisů, tvorby rezerv a opravných položek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen) Ing. Mgr. Vladimír Šefl (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázka vedoucího práce - zodpovězeno v plném rozsahu. Otázka oponenta práce - zodpovězeno v plném rozsahu. doc. Sadovský: Je vůbec výhodné tvořit rezervy? - zodpovězeno v plném rozsahu. Ing. Svirák: Do kdy nejpozději musí být uloženy rezervy, aby byla zákonná rezerva daňově účinná? - zodpovězeno v plném rozsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO