Termické využití odpadů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou termického využití odpadů. V první části práce jsou popsány jednotlivé možnosti využívání odpadů a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Druhá část práce se zabývá jednotlivými termickými metodami. Třetí část práce se zaměřuje na legislativní rámce vymezující termické využívání odpadů v České republice.
The bachelor’s thesis deals with waste to energy topic. The first part describes methods of waste utilization their advantages and disadvantages. The second part describes waste to energy. Legislation defining waste to energy in the Czech Republic is described in the third part.
Description
Citation
JANOVSKÝ, J. Termické využití odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO