MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Urbanisticko-architektonický návrh Městského domu na nábřeží v Přerově vychází ze struktury zástavby na ulici Brabansko. Obytný dům s komercí v přízemí a podzemním parkováním navazuje na hmotu Sokolovny. V ulici Malá Dlažka je objekt vůči stávající stavbě zasunut o 1 m vůči uliční čáře a vytváří tak v budoucnu možnost pro rozšíření pěší komunikace. Obytná část domu s jedním centrálním vertikálním komunikačním jádrem využívá pro přístup do jednotlivých bytů krytou pavlačí, která umožňuje stejně kvalitní spojení se dvorem všem nájemníkům. Do ulice je obytná část objektu horizontálně otevřena velkorysými skleněnými výplněmi přes celou výšku podlaží, na které navazují prostorné lodžie po celé délce uliční fasády. Naproti tomu přízemí je převýšené a členěné výplněmi vertikálně. Nároží je zvýrazněno přesahem konzoly obytných podlaží přes oblou část v přízemí a částečně přesahuje i nad chodník. Vstup přirozeně navádí ke vstoupení do domu či dvora za ním. U vstupu je dostatek místa pro letní zahrádku kavárny, která je navržena do oblé části přízemí. Obchodní jednotky jsou zcela nezávislé na ostatním provozu domu. Návrh domu umožňuje variabilnost využití a tím zaručuje dlouhodobou životaschopnost domu.
Architectural and urban design is flowing from the structure of the buildings on Brabansko Street. Dwelling house with a commercial ground-floor and underground parking concur the mass of Sokol house. The house is moved 1m to the side of the street line in a lateral Malá Dlažka Street, which creates a possibility to have a wider pavement in the future. Architecturally, there is a clear diversity between public and private parts of the house. Upper floors are determinated for dwelling by a large horizontal stay loggie towards the street side and by unclosed balcony towards the court side. Both are placed along the length of the house and glassed as much as possible. The house is open to the view on the historic city and the river Bečva as well as to the inner garden. By contrast the ground floor is higher and fully glassed in a vertical direction. The corner situation is drawn out by a console of dwelling floors overlapping above the round part and further a bit above the pavement. Entrance to the dwelling part naturally attracts to enter the house and the court behind it. There is enough space to room a terrace, in a summer time, for a café placed inside the round shape on the ground floor. Commercial units are completely independent on the other functions. The house by its variability creates a possibility for a sustainable town house.
Description
Citation
KŘIVINKOVÁ, T. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. arch. František Šmédek (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2010-05-25
Defence
Student prezentoval svoji práci, zodpověděl dotazy a připomínky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO