Vysvětlení šplouchání (pohybu) v nádrži - pohybující se nádrži, pevné nádrži

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelem pohybu kapaliny v nádrži. Je zavedena základní Laplaceova rovnice a stanoveny okrajové podmínky pro obdélníkovou nádrž v klidu a pro nádrž podstupující horizontální oscilaci. Následně je odvozena rovnice pro vychýlení hladiny v oscilující nádrži a rovnice pro vlastní frekvence. Na základě těchto rovnic je navrhnuto opatření proti nadměrnému vychýlení hladiny v podobě příček. V závěru práce je porovnán analytický model s numerickým modelem jiného autora s uspokojivými výsledky.
This bachelor's thesis deals with mathematical model of sloshing in a tank. Laplace's equation is developed. Boundary conditions for a still rectangular container and for a container under sinusoidal translation are established. Expressions for the free surface elevation and natural frequencies in oscillating tank are determined. Baffles are suggested as a method to minimize the free surface elevation. In the final part, analytical model is compared with numerical solution with overall good agreement.
Description
Citation
MRÁZEK, M. Vysvětlení šplouchání (pohybu) v nádrži - pohybující se nádrži, pevné nádrži [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) Mgr. Aleš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO