Poháněná válečková dráha

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výpočetním a konstrukčním návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy o délce 100 metrů, pro přepravu plastového materiálu na plastových europaletách nebo v plastových paletových boxech, o maximální hmotnosti břemene 200 kilogramů, v rámci vnitropodnikové přepravy. Součástí této práce je funkční výpočet válečkové dráhy, určení hlavních rozměrů dráhy, pevnostní výpočty pláště a hřídele poháněného válečku a provedení návrhu a kontroly rámu dráhy. V přílohách je obsažena výkresová dokumentace pro tuto poháněnou horizontální válečkovou dráhu.
This bachelor thesis deals with the computational and structural design driven horizontal roller conveyor with a length of 100 meters, for transporting plastic material on plastic pallets or in plastic pallets boxes with a maximum load weight 200 kilograms, in the context of internal factory transport. Part of this thesis is functional calculation for the roller conveyor, identifying the main dimensions of the roller conveyor, strength calculations of the casing and the shaft driven roller and implementation of the proposal and check the frame of the conveyor. The appendices contained drawings for the horizontal driven roller conveyor.
Description
Citation
KUBÍN, M. Poháněná válečková dráha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO